Sertifikalar

Aşağıdaki sertifikalara sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Keurmerk ABU logo

ABU

Genel İstihdam Şirketleri Birliği (Algemene Bond van Uitzendondernemingen) üyesiyiz. Özellikle orta ve büyük çaplı istihdam kesiminde yaklaşık olarak 150 istihdam şirketinin menfaatlerini koruyan istihdam şirketleri sektör kuruluşudur. (www.abu.nl)

Keurmerk NEN 4400-1 logo

NEN 4400-1

NEN 4400-1 normu sertifikasına sahibiz. İstihdam büroları, bordro şirketleri ve inşaat sektöründeki yüklenici firmalar gibi eleman sağlayan şirketleri birtakım değerlendirme şartlarına bağlamaktadır. Bu şirketlerin istihdam sağlama faaliyetlerine bağlı olan bütün yükümlülüklerine uyup, uymadıkları değerlendirilmektedir. Doğru ve zamanlıca maaş primleri ve gelir vergisi beyannamelerini vermek ve ödemek ve özlük dosyaları ve kimlik belgelerini normlara göre hazırlamak bu yükümlülüklerin örneklerindendir.

Keurmerk Erkend Leerbedrijf logo

Erkend Leerbedrijf

ECABO vakfı tarafından onaylanmış bir eğitim şirketiyiz ve bu kapsamda mesleki eğitim kurumları için iş tabanlı öğrenim sağlama imkânına sahibiz. Onaylı mesleki eğitimlerimiz ECABO eğitim şirketleri kayıtlarında yazmaktadır.

Keurmerk SNA Keurmerk logo

SNA Keurmerk

SNA, İş Normları Vakfının (Stichting Normering Arbeid) kısaltmasıdır. SNA kalite simgesi zincir ve işe alanların sorumluluğunu sınırlandırmak için hayata geçirilmiştir. Bir kurum SNA sertifikasına sahip olduğunda güvenilir bir şekilde çalıştığını gösterebilir. A-Flex’in kurallara uyduğunu ve Hollanda’daki istihdamın daha dürüst ve sağlıklı olması için katkıda bulunduğunu herkese açıkça ifade eder.

Keurmerk SNF Keurmerk logo

SNF Keurmerk

SNF, Esnek Konaklama Normları Vakfının (Stichting Normering Flexwonen) kısaltmasıdır. SNF kalite simgesi ile belediyelere, konut kooperatiflerine, işverenlere, işçilere ve ilgili mahallelerin sakinlerine belirlenen şartlara uyulduğunu gösterirsiniz. Bu sayede kalite simgesi ile bütün bu menfaat sahiplerinin güvenini kazanırsınız. Göçmen işçiler için konaklama kalitesi bu vesileyle garanti altına alınmıştır.

Contact us!